ΟΤΕ: 24 χιλιάδες νέες ευρυζωνικές συνδέσεις στο α’ τρίμηνο του έτους