Έλεγχος για συσκευές Nokia που στέλνουν δεδομένα στην Κίνα