Σεπτέμβριος 2, 2019

Σε ένα ζωντανό ανοικτό οικοσύστημα καινοτομίας, με επίκεντρό του τον πολίτη, μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη

Σε ένα «ζωντανό» ανοικτό οικοσύστημα καινοτομίας που τοποθετεί τους πολίτες και τις ανάγκες τους στο επίκεντρό του, μετατρέπεται από αύριο...

WordPress Plugins: Hackers εκμεταλλεύονται ευπάθειες και κάνουν επιθέσεις

Σύμφωνα με ερευνητές, sites του WordPess δέχονται συνεχείς επιθέσεις από το προηγούμενο μήνα, από hackers που χρησιμοποιούν λογαριασμούς διαχειριστή. Ευπάθειες στα πρόσθετα του WordPress χρησιμοποιούνται από hackers, οι οποίοι...