Χωρίς εικόνα

Facebook Android: Επανασχεδιασμός και αλλαγή σε ασπρόμαυρο θέμα

9 Μαρτίου 2019 αντμίν 0

Η εφαρμογή Android του Facebook μπορεί να μην είναι και η πιο καλοσχεδιασμένη εφαρμογή, αλλά σίγουρα είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες. Τώρα, το Facebook δοκιμάζει έναν επανασχεδιασμό της Android εφαρμογής του, και αντικαθιστά το μπλε για ένα άσπρο-μαυρο θέμα.